Zverejňovač príspevkov

Späť

Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR

Názov poskytovateľa
Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR
Adresa poskytovateľa
Stará Vajnorská 92
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Domov pre každého - občianske združenie na podporu a hmotné zaopatrenie ľudí bez domova SR
Adresa prevádzky
Ivánska cesta 32
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Nocľaháreň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšili dôchodkový vek.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
40