Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adresa poskytovateľa
Junácka 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
Adresa prevádzky
Stromová 18
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421249253377
socialne@banm.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
30