Zverejňovač príspevkov

Späť

Ružinovský domov seniorov

Názov poskytovateľa
Ružinovský domov seniorov
Adresa poskytovateľa
Sklenárova 14
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Ružinovský domov seniorov
Adresa prevádzky
Zimná 1
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421253415876
rds@slovanet.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Jedáleň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšili dôchodkový vek
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita