Zverejňovač príspevkov

Späť

Ružinovský domov seniorov

Názov poskytovateľa
Ružinovský domov seniorov
Adresa poskytovateľa
Sklenárova 14
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Ružinovský domov seniorov
Adresa prevádzky
Páričková 17
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421253415876
rds@slovanet.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodič s dieťaťom alebo starý rodič s vnukom alebo vnučkou
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita