Zverejňovač príspevkov

Späť

Jeseň života

Názov poskytovateľa
Jeseň života
Adresa poskytovateľa
Hlavná 129
Záhorská Ves
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Jeseň života
Adresa prevádzky
Hlavná 129
Záhorská Ves
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
9