Zverejňovač príspevkov

Späť

MAJÁK NÁDEJE n.o.

Názov poskytovateľa
MAJÁK NÁDEJE n.o.
Adresa poskytovateľa
Karpatská 24
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
MAJÁK NÁDEJE n.o.
Adresa prevádzky
Karpatská 24
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421252626701
majaknadeje@stonline.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Útulok
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
7