Zverejňovač príspevkov

Späť

Senec

Názov poskytovateľa
Senec
Adresa poskytovateľa
Mierové námestie 8
Senec
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Senec
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných soc
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita