Zverejňovač príspevkov

Späť

Denné centrum

Názov poskytovateľa
Senec
Adresa poskytovateľa
Mierové námestie 8
Senec
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Denné centrum
Adresa prevádzky
Hviezdoslavova 55
Senec
Kontakt
00421245922591
musenec@senec.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
80