Zverejňovač príspevkov

Späť

Senec

Názov poskytovateľa
Senec
Adresa poskytovateľa
Mierové námestie 8
Senec
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Senec
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientáci
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita