Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
Adresa poskytovateľa
Trojičné námestie 11
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
Adresa prevádzky
Latorická 4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421240207235
sekretariat@mupb.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom,
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
50