Zverejňovač príspevkov

Späť

Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice

Názov poskytovateľa
Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
Adresa poskytovateľa
Trojičné námestie 11
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Prepravná služba
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázané na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita