Zverejňovač príspevkov

Späť

Lozorno

Názov poskytovateľa
Lozorno
Adresa poskytovateľa
Hlavná 1
Lozorno
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Lozorno
Adresa prevádzky
Hasičská 10/5
Lozorno
Kontakt
00421269204311
obec@lozorno.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Jedáleň
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo nepriaznivým zdravotným stavom alebo dovŕšili dôchodkový vek
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita