Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Malokarpatské projekty predstavené aj poslancom Modry

28.04.2016

Bratislavský župan Pavol Frešo dnes na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Modra predstavil prebiehajúce a pripravované aktivity a projekty Bratislavského samosprávneho kraja v Modre a okolí. Spomínal sa bikepark, cykloodpočívadlo či rekonštrukcia modranského kaštieľa v rámci programu Interreg VA SK-AT.
 
“Máme záujem, aby sa víkendová turistika odohrávala v rámci bratislavskej župy. Snažíme sa nielen vybudovať cykloodpočívadlo, rekonštruovať a rozbehnúť ďalšie aktivity v Malokarpatskom osvetovom stredisku, ale podporovať aj ďalšie aktivity komunitného života v rámci Modry ako takej. V neposlednom rade plánujeme s našim najznámejším a najúspešnejším pretekárom v horskej cyklistike pánom Polcom vybudovať bike park na Zochovej chate. Je to úplne zrejmé, že sa to snažíme podporiť pod Karpatami, aby rodiny s deťmi mali dôvod prísť do Modry, do okolia, zostať tu na bicykloch, tráviť tu svoj čas, podporiť cestovný ruch a samozrejme aj vínnu kultúru v rámci Malokarpatského osvetového strediska”, predostrel plány predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Jedným z projektov, ktoré župa plánuje v Modre vybudovať, je cykloturistické odpočívadlo pri Kalvárii. Navrhnuté  je medzi vinohradmi – typickej kultúrnej krajine Malokarpatského regiónu. Nachádza sa v  atraktívnej  polohe spojenej s blízkosťou mesta a kalvárie a je napojené na ďalšie lokálne turistické a náučné chodníky. Cyklo-odpočívadlo poskytne zázemie všetkým návštevníkom a bude  súčasťou aj ďalších lokálnych peších či cyklistických chodníkov. Súčasťou projektu oddychovej zóny je aj revitalizácia krajinného priestoru. 
 „Hodnotím spoluprácu so župou ako najlepšiu za celé obdobie od vzniku bratislavskej župy a tento rok rozbiehame viaceré projekty. Okrem takýchto veľkých projektov Bratislavský samosprávny kraj podporuje aj veľa menších projektov a podujatí, ktoré neorganizuje len samotné mesto Modra, ale aj rôzne občianske združenia,“ pochválil vzájomnú spoluprácu Juraj Petrakovič, primátor Modry.
 Jednou z najväčších plánovaných rekonštrukcií v rámci župných kultúrnych zariadení bude rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa a záhrady v Modre prostredníctvom projektu „Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií“ v rámci programu INTERREG VA SK-AT. Kaštieľ patril v 16.-17. storočí medzi najprosperujúcejšie uhorské vinohradnícke a remeselné strediská slobodného kráľovského mesta. Kaštieľ vznikol v 16. storočí ako mlyn s obytnou časťou. Začiatkom 20. storočia stratil pôvodnú funkciu. Od roku 1920 sa stal majetkom štátu a od roku 1922 sídlom vinársko-ovocinárskej školy. V súčasnosti je kaštieľ majetkom Bratislavského samosprávneho kraja a jeho správcom Malokarpatské osvetové stredisko v Modre. V súlade so Stratégiou rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2015-2020 Odboru cestovného ruchu a kultúry bude obnovený kaštieľ slúžiť ako kultúrno-kreatívne centrum nielen pre mesto Modra, ale aj pre celý Malokarpatský región a Bratislavský kraj.
 “Ak sa nám podarí tú komunitu vybudovať okolo Malokarpatského osvetového strediska práve prostredníctvom cezhraničnej spolupráce s Rakúskom, tak to bude veľmi silný impulz pre Modru a pre široké okolie,” uzavrel po stretnutí Pavol Frešo.