Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Malacký most v rekonštrukcii

20.05.2019

„Regionálne cesty Bratislava ako správca ciest II. a III. triedy v Bratislavskom kraji pravidelne vykonávajú prehliadky ciest a mostov. Na tomto moste sa robili bežné opravy a údržba. Keďže most bol postavený v roku 1976 a ide o dopravne najzaťaženejší vstup do okresného mesta Malacky, dozrel čas na jeho opravu,“ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba.  

Pre rekonštrukciu mosta bola vytvorená obchádzková trasa vedená po pôvodnom premostení potoka Malina, ktorým je priľahlý klenbový most. Pre jej vytvorenie sa vymenili vozovkové vrstvy existujúcej odbočky na klenbový most, vymenili sa rímsy, zábradlie a vozovkové vrstvy na klenbovom moste a vytvoril sa násyp s vozovkou vedúci späť k ceste za rekonštruovaným mostom. V úseku obchádzky pred klenbovým mostom sa vytvorila rozšírená plocha dočasnej komunikácie pre zabezpečenie bezkolíznej premávky protiidúcich kamiónových súprav na klenbovom moste. Nakoľko rekonštruovaný mostný objekt je na ceste II. triedy, ktorá ako jediná zabezpečuje napojenie okresného mesta Malacky na diaľničnú sieť, spôsob rekonštrukcie mosta na exponovanom úseku bol predmetom viacerých diskusií. Zvolený, dotknutými orgánmi schválený a určený variant s celkovou uzávierkou v mieste mosta s vybudovaním obchádzkovej trasy bol najoptimálnejším riešením, ktorým sa vybuduje obchádzková trasa s obojsmernou dopravou, pričom bude plne zachovaná funkčnosť MÚK Malacky, zároveň bude umožnená rekonštrukcia v plnom profile.

Predpokladaný termín použitia obchádzkovej trasy pre cestnú dopravu počas rekonštrukcie uvedeného mosta je do 31. augusta 2019. Po zrekonštruovaní mostného objektu sa doprava vráti na pôvodnú trasu, obchádzková trasa sa rozoberie a okolie upraví do pôvodného stavu. Vodičov, prechádzajúcich týmto úsekom, prosíme o trpezlivosť, pochopenie a rešpektovanie použitého dočasného dopravného značenia.