Zverejňovač príspevkov

Späť

Lepší svet n.o.

Názov poskytovateľa
Lepší svet n.o.
Adresa poskytovateľa
Osuského 1643/8
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Lepší svet n.o.
Adresa prevádzky
Osuského 1643/8
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Rehabilitačné stredisko
Cieľová skupina
fyzické osoby s mentálnym postihnutím a s psychiatrickými diagnózami, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách.
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
36