Zverejňovač príspevkov

Späť

Liečebný dom, Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.

Názov poskytovateľa
Zväz diabetikov Slovenska
Adresa poskytovateľa
Súťažná 1126/18
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Liečebný dom, Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o.
Adresa prevádzky
Kollárova 3
Ľubochňa
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - základné
Cieľová skupina
fyzické osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s diabetes mellitus, ich rodiny a skupiny osôb, ktoré sú potenciálne ohrozené ochorením na diabetes mellitus
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita