Zverejňovač príspevkov

Späť

Združenie občanov "Na pomoc blížnemu svojmu - HILÁRKO"

Názov poskytovateľa
Združenie občanov "Na pomoc blížnemu svojmu - HILÁRKO"
Adresa poskytovateľa
Jesenského 11
90201 Pezinok
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Združenie občanov "Na pomoc blížnemu svojmu - HILÁRKO"
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Opatrovateľská služba
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných soc
Rozsah
NEURCITY
Forma
Terénna
Kapacita