Zverejňovač príspevkov

Späť

Inštitút pre výskum práce a rodiny

Názov poskytovateľa
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Adresa poskytovateľa
Župné námestie 5-6
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Adresa prevádzky
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Krízová pomoc poskytovaná prostredníctvom telekomunikačných technológií
Cieľová skupina
ženy v minulosti vystavené násiliu, zažívajúce násilie alebo ohrozené násilím a ostatné osoby prichádzajúce do styku so ženami zažívajúcimi násilie alebo ohrozenými násilím
Rozsah
URCITY
Forma
Iná forma
Kapacita