Zverejňovač príspevkov

Späť

Zariadenie podporovaného bývania

Názov poskytovateľa
Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku
Adresa poskytovateľa
Kovácsova 85
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Zariadenie podporovaného bývania
Adresa prevádzky
Kovácsova 85
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421262859545
krestanskaliga@mail.t-com.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie podporovaného bývania
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na dohľad, pod ktorým sú schopné viesť samostatný život
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
6