Zverejňovač príspevkov

Späť

Kľúč n.o.

Názov poskytovateľa
Kľúč n.o.
Adresa poskytovateľa
Rezedová 1488/16
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Kľúč n.o.
Adresa prevádzky
Petzvalová 18
Spišská Belá
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Sociálne poradenstvo - špecializované
Cieľová skupina
jednotlivci a rodiny v nepriaznivej sociálnej situácii
Rozsah
URCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita