Zverejňovač príspevkov

Späť

Rodinný dom

Názov poskytovateľa
KAMÉLIA o.z.
Adresa poskytovateľa
Hraničná 1942/79
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Rodinný dom
Adresa prevádzky
Hraničná 1942/79
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
18