Zverejňovač príspevkov

Späť

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR

Názov poskytovateľa
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Adresa poskytovateľa
Vrútocká 8
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Adresa prevádzky
Vrútocká 8
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421243411686
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Požičiavanie pomôcok
Cieľová skupina
ťažko zdravotne postihnutí občania
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita