Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom seniorov Rudi

Názov poskytovateľa
Dom seniorov Rudi
Adresa poskytovateľa
Odbojárov 3
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom seniorov Rudi
Adresa prevádzky
Odbojárov 3
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421249309311
domseniorovrudi@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie pre seniorov
Cieľová skupina
Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie so
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
40