Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom seniorov Rudi

Názov poskytovateľa
Dom seniorov Rudi
Adresa poskytovateľa
Odbojárov 3
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom seniorov Rudi
Adresa prevádzky
Odbojárov 3
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421249309311
domseniorovrudi@gmail.com
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervaz
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
18