Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kreatívne centrum Cvernovka sa rozrastie

19.06.2017

Bratislavský samosprávny kraj po roku úspešne fungujúceho partnerstva s Nadáciou Cvernovka pokračuje vzájomnú spoluprácu ďalším inovatívnym projektom. Nadácia Cvernovka v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a viacerými odborníkmi z oblasti vzdelávania, tretieho sektora a bývania, pripravila zámer vybudovania Centra metropolitných inovácií v budove internátu patriacemu do areálu bývalej chemickej priemyslovky na Račianskej ulici.
 
„Projekt kreatívneho centra, to bola tá prvá časť. Ukázal sa ako nesmierne úspešný, lebo napríklad len z finančného hľadiska sa zainvestovalo oveľa viac ako sme predpokladali na celých päť rokov dopredu. To je dôvod prečo po prvom spoločnom projekte prinášame ďalší spoločný projekt. To znamená internát ako taký, kde dokonca župa spolupracuje na tom, že tam z eurofondov chce urobiť dve nadstavby. Dôvod je úplne jednoduchý. Tá referencia z kreatívneho centra je natoľko silná, že nemáme pochybnosť o spoločnom projekte, ktorý teraz predkladáme na zastupiteľstvo, že bude rovnako úspešný ako ten predošlý,“ vysvetlil počas tlačovej konferencie predseda BSK Pavol Frešo.
Poslanci zastupiteľstva BSK totiž na svojom pracovnom zasadnutí ešte 10. júna 2016 schválili prenájom areálu bývalej Strednej odbornej školy chemickej na Račianskej 78 Nadácii Cvernovka. V budove tak vzniklo prvé kreatívne centrum na území Bratislavy.  
„Za ten rok odkedy sme tu a odkedy sme ukončili rozhovory s novým majiteľom Cvernovky na Páričkovej  sa nám podarilo viacero vecí. Jednou z nich je, že sme presťahovali viac ako 40 umeleckých kreatívnych ateliérov na novú adresu. Podarilo sa nám zrekonštruovať budovu a investovať do nej bez mála 950 000 eur. Podarilo sa nám vrátiť život do opustenej budovy, čoho dôkazom bola aj akcia 1. máj, kde prišlo viac ako 8000 ľudí, čo nám naozaj vyrazilo dych,“ povedal za Nadáciu Cvernovka Branislav Čavoj.
 
Spoluprácu Bratislavského samosprávneho kraja a Nadácie Cvernovka ocenili aj ľudia, obyvatelia Bratislavy, ale aj kreatívci z celého Slovenska. Tento projekt sa stal vzorom aj pre ďalšie podobné aktivity. Dôkazom je napríklad exkurzia stredoškolákov zo Zvolena, ktorí sa oboznamovali s fungovaním presťahovanej Cvernovky, kým na dvore areálu prebiehala tlačová konferencia.
 „Spolupráca s Nadáciou Cvernovka ukazuje, že kreativita a v širšom zmysle kultúra je veľmi silný mestotvorný a krajotvorný nástroj. Kreatívne centrum, ktoré tu vzniklo pred rokom bolo takýmto typom spolupráce, kedy samospráva budovu, ktorá je vo verejnom vlastníctve, poskytla subjektu tretieho sektora Nadácii Cvernovka a za rok vzniklo prvé kreatívne centrum na Slovensku. Chlapci z nadácie preinvestovali do budovy viac než ich zaväzovala nájomná zmluva, takže sa ukazuje, že majú veľký potenciál. Pri projekte internátu sa spoliehame na pokračovanie tejto spolupráce práve v tomto slova zmysle a ja to vnímam aj ako generačný projekt, kedy sa ukazuje, že aj verejná správa spolupracuje s ľuďmi v treťom sektore, tak že je to pre ňu veľmi silný rozvojový moment a z môjho pohľadu ide o budúcnosť slovenskej samosprávy,“ vyjadrila sa Zuzana Šajgalíková, riaditeľka Odboru cestovného ruchu a kultúry Úradu BSK.
Ďalší inovatívny rozvojový projekt, s ktorým prichádza Nadácia Cvernovka sa týka využitia internátu a prepája viaceré funkčné modely z oblastí kreatívneho priemyslu, vzdelávania, občianskej spoločnosti a sociálnych inovácií. Výsledkom majú byť nové formy bývania, práce a doplnkových verejných funkcií.
„Centrum metropolitných inovácií je vlastne takým pokračovaním kreatívneho centra, ktoré sme vybudovali v škole.  Tá škola bola o tom, že sme potrebovali presunúť ten ekosystém a stabilizovať všetkých tvorcov a teraz vlastne v tom internáte by sme chceli spraviť niečo čo by bolo viac pre verejnosť. To znamená vytvoriť ten priestor, preto aby tam mohli pôsobiť neziskovky alebo mimovládne organizácie. Druhá taká téma, ktorú tam rozvíjame je vlastne ako keby verejné služby pre to najbližšie okolie, to znamená športoviská, nejaký denný stacionár, ekocentrum, opravovňa. A tretím pilierom je v podstate nejaké nové formy bývanie pre absolventov výtvarníckych škôl, ale zároveň aj učiteľov sociálne znevýhodnených, vedcov a tá forma by mala byť práve v inovatívnom zmysle, že to majú byť klastrové byty, kedy vlastne viacero ľudí býva v jednotlivých bunkách a zdieľajú niektoré funkcie spoločne,“ ozrejmil za Nadáciu Cvernovka Boris Meluš.
Projekt už úspešne prešiel pripomienkovým konaním vo všetkých odborných poslaneckých komisiách a o jeho schválení budú rozhodovať župní poslanci v piatok 23. júna. V prípade schválenia bude Nadácii Cvernovka predĺžený ročný nájom internátu predĺžený.