Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kraj získal ocenenie Senior Friendly 2016

24.10.2016

Bratislavský samosprávny kraj, ako jediný zo samosprávnych krajov, získal ocenenie Senior Friendly 2016, ktoré sa realizuje pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Jána Richtera. Ocenenie získal za dlhodobý aktívny prístup v prospech seniorov.
 
 „Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo vytvára podmienky a príležitosti na aktívny prístup seniorov k životu a na aktívne zapájanie sa seniorov do života. Dôkazom je už 6. ročník Župnej olympiády seniorov, ktorý sa uskutočnil v auguste v Bratislave,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Ocenenie Senior Friendly 2016 získal Bratislavský samosprávny kraj za dlhodobú podporu seniorov k aktívneho prístupu k životu, aktívnemu zapájaniu sa do spoločenského diania a za podporu spolupráce medzi generáciami. Ocenenie prevzala v piatok 21. októbra 2016 riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja Michaela Šopová. Slávnostného vyhlásenia výsledkov súťaže sa zúčastnil aj Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
„Dôležitou súčasťou činnosti Bratislavského samosprávneho kraja je vytváranie podmienok pre seniorov, ktorí sú z dôvodu svojho zdravotného stavu odkázaní na pomoc a podporu iných a sú im poskytované sociálne služby - podmienok, ktoré umožňujú seniorom stráviť dôstojnú starobu v čo najprirodzenejšom prostredí,“ dodala Michaela Šopová, riaditeľka Odboru sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja.