Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kraj posilňuje protipovodňovú ochranu

12.09.2016

Bratislavský samosprávny kraj je oficiálnym partnerom v medzinárodnom projekte „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis”, ktorý spája lokálne a národné varovné systémy aj so sociálnymi sieťami. Župa na spustenie projektu dostane 65 tisíc eur.

„Cieľom projektu FLOOD-serv je v prvom rade vyvinúť, testovať a následne zaviesť do praxe unikátny inovatívny varovný systém, ktorý bude distribuovaný do celého sveta. Bratislavský región má len za ostatných 5 rokov už dve skúsenosti so storočnou vodou. Či už v roku 2011 v obci Píla alebo v roku 2013 v Bratislave. Je našou povinnosťou zapájať sa do každej aktivity, ktorá takýmto katastrofám dokáže predísť a varovať ľudí,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. 
Pre Bratislavský samosprávny kraj je projekt „Verejný povodňový núdzový a výstražný servis“ prvým projektom operačného programu HORIZONT 2020. Ten je  novým programom Európskej Únie pre financovanie výskumu a inovácií disponujúci s rozpočtom takmer 80 mld. eur. Projekt bude zameraný na výskum, vývoj a inovácie v oblasti varovaní pred hroziacimi povodňami formou prepojenia jestvujúcich lokálnych aj národných varovných systémov, sociálnych sietí a technologických inovácií. Bratislavská župa spolupracuje na požití inovatívnych technických nástrojov pri povodniach pre potreby monitorovania a hodnotenia rizika v povodňami ohrozených oblastiach zo vzduchu, ktoré by pomohli včas identifikovať riziko a minimalizovať ohrozenie zdravia a životov a rovnako aj  vznik škody.  
Jedným z partnerov Bratislavského samosprávneho kraja je slovenská spoločnosť Exdwarf consulting s.r.o., firma ktorá prinesie do projektu medzinárodné skúsenosti z oblasti pilotovania podobného EU projektu - FUPOL (FP7 2011-2015). Spoločne sa stali súčasťou medzinárodného konzorcia s celkovo dvanástimi partnermi v projekte - spoločnosť SIVECO ROMANIA SA, Bukurešť, Rumunsko, CELLENT AG, Austria, University Politehnica of Bucharest, Romania, (Technická Univerzita v Bukurešti, Rumunsko), ANSWARETECH S.L., Spain (výskum a inovácie), Government to You, Bruxelles, Belgium, (nezisková organizácia, výskum a aplikácia výsledkov projektu celosvetovo, Comune di Genova,  Italy (Mesto Janov, Taliansko), INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE DELTA DUNARII, Romania (Národný inštitút pre výskum a vývoj Delty rieky Dunaj), Ayuntamiento de Bilbao (Bilbao Council), Spain (Mesto Bilbao, Španielske kráľovstvo), ANO, Sistemas de iNFORMáTICA de Servicios, LDS – Portugalsko a Municipio de Vila Nova de Famalicao – Portugalsko. Všetci projektoví partneri sa stretnú prvýkrát už tento týždeň, teda 15. a 16. septembra, na pracovnej konferencii v rumunskej Bukurešti.
„Najväčšou výzvou v tomto projekte nie sú ani tak technické a vývojové riešenia, ale ochrana života a majetku nás všetkých. Veríme, že práve efektívne využitie dostupných dát a inovatívnych technológií dokáže zabezpečiť včasnú identifikáciu polohy- ako aj vyhodnotiť potenciálny dopad prírodných hazardov na obyvateľstvo, majetok či prírodu,“ uzavrel Tomáš Koreň z Exdwarf consulting s. r. o..