Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kraj pokračuje v rekonštrukciách

23.11.2016

Domov sociálnych služieb Rozsutec má od pondelka 21. novembra novú čističku odpadových vôd a vynovené sú aj objekty školy na Vranovskej.
 
„Župa pokračuje v rozbehnutých rekonštrukciách a priebežne opravuje svoje objekty. Tak tomu bolo aj v prípade internátu na Vranovskej, kde je opravená strecha, fasáda aj logie. Domov sociálnych služieb Rozsutec zas má novú čističku odpadových vôd,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v rekonštrukcii objektov v jeho vlastníctve. V pondelok 21. Novembra bol ukončený projekt Odkanalizovania objektu DSS Rozsutec a zriadenie čističky odpadových vôd. V objekte je tak zaručené odvedenie splaškových vôd a prečistených v čističke odpadových vôd a odvádzanie dažďových vôd zo strechy objektu a zo spevnených plôch
do existujúcej retenčnej nádrže areálovej kanalizácie s napojením v existujúcej šachte na pozemku.
 
Rekonštrukciou prešli aj dve budovy Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici v Bratislave, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Internát na Vranovskej 2 prešiel opravou strechy, loggií, časti atiky a fasádnych omietok. Strecha bola rovnako zrekonštruovaná aj na samotnej budove školy na Vranovskej 4 a rekonštrukciou prešli aj loggie tejto budovy.