Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kraj hospodáril s vysokou rezervou

12.05.2017

Na dnešnom pracovnom zasadnutí schválili župní poslanci aj materiál Záverečný účet BSK za rok 2016 a to jednohlasne. Ten odzrkadľuje rozpočtové hospodárenie kraja za uplynulý rok.
 
„Poslanci svojím hlasovaním nielenže odobrili výsledky minuloročného hospodárenia, ale jednohlasne podporili celkové hospodárenie župy. Teda len potvrdili, že župa má silné finančné zdravie a že s prostriedkami, ktoré má, narába hospodárne a správne,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na svojom dnešnom pracovnom zasadnutí schválili Záverečný účet BSK za rok 2016, ktorý odzrkadľuje rozpočtové hospodárenie kraja za uplynulý rok. V materiály sa konštatuje, že Bratislavská župa hospodárila v uplynulom roku priaznivo a že sa jej podarilo naplniť zákonom požadované regulačné kritériá s vysokou rezervou.
 
Bratislavský samosprávny kraj hospodáril v roku 2016 s prebytkom v sume 4,87 milióna eur, ktorý podľa rozhodnutia zastupiteľstva bude v plnej výške zdrojom rezervného fondu. Celkový dlh Bratislavského samosprávneho kraja bol vykázaný v sume 37,1 mil. eur, teda zákonom stanovený limit 60% splnil BSK na 29,67%. medziročne znížila župa svoj dlh o viac ako dva a pol milióna eur. Rovnako dobre skončila aj tzv. dlhová služba, kde zákon povoľuje až 25% a výdavky BSK súvisiace s obsluhou dlhu dosiahli hodnotu len 2,31%