Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kraj hospodáril efektívne a s prebytkom

14.06.2019

Z celkového rozpočtu v sume 176 miliónov eur tak ušetril 14 miliónov, ktoré pôjdu na výdavky v budúcnosti a do rezervného fondu.

Župa pokračuje v dobrom hospodárení s bežným prebytkom na úrovni 10% daňových príjmov. Záverečný účet Bratislavského samosprávneho kraja pre rok 2018 dnes na pracovnom zasadnutí Zastupiteľstva schválili župní poslanci.

„Efektívne hospodárenie je výsledkom dobre práce ľudí a vzájomnej spolupráce. Čo potvrdzuje aj záverečný účet za minulý rok. Dávame viac peňazí do kraja, darí sa nám budovať lepšie sociálne služby, opravovať a modernizovať školy, revitalizovať cesty, jednoducho robiť dobré a prospešné veci pre obyvateľov kraja,“ pochválil výsledok predseda BSK Juraj Droba.

Medziročný rast dlhu bol 5 miliónov eur a celkový dlh dosiahol 50 miliónov eur, čo kraj hodnotí ako dobrý výsledok.

Čo sa týka bežnej prevádzky zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja išlo na školstvo 62 miliónov eur, do sociálnej oblasti a zdravotníctva 24 miliónov eur, na dopravu 20, na komunikácie a cesty 7, do kultúry a cestovného ruchu 5, do správy majetku, opráv a údržby budov 3 milióny eur, na dotácie BSK 2,7 miliónov eur a administratíva samotného úradu BSK stála v roku 2018 10 miliónov eur. Zároveň celkové mzdové náklady Úradu BKS boli v roku 2018 o 4% nižšie ako rok predtým.

Investičné projekty zhltli v minulom roku spolu 24 miliónov eur. Pre porovnanie v rokoch 2016 / 2017  to bolo spolu 25 miliónov eur. Do komunikácií a ciest investoval kraj 13 miliónov eur, školstva 7 miliónov eur, kultúry a cestovného ruchu 1 milión eur, do sociálnej oblasti a zdravotníctva 2 milióny eur. Prostriedky z EÚ fondov predstavovali 2 milióny eur.

Bratislavská župa pokračuje v rozumnom požičiavaní si finančných prostriedkov. Len 21% investičných akcií je financovaných z úverov. Na väčšinu investičných akcií si župa zarobí dobrým bežným hospodárením. Naďalej sa bude venovať aj financovaniu tretieho sektoru a občianskych aktivít prostredníctvom dotácií v sume takmer 3 milióny ročne.