Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kraj a Volkswagen otvorili spoločnú akadémiu

07.09.2016

Duálna akadémia, ktorá je nasledovníkom SOŠ automobilovej J. Jonáša 5 v bratislavskej Devínskej Novej Vsi, dnes slávnostne otvorila svoje brány. Žiaci nastúpili do šiestich študijných a jedného učebného odboru. 
 
„Bratislavská župa má dlhodobú filozofiu v oblasti odborného vzdelávania a vyplýva z potrieb žiakov a ich rodičov. Odborné vzdelávanie musíte posudzovať podľa toho ako veľmi je kvalitné, ale aj podľa toho u koho sa zamestnáte a podľa toho koľko uvidíte na výplatnej páske. To sú tri faktory, ktoré rozhodujú o tom kam ľudia radi chodia na odborné vzdelávanie. Snažíme sa budovať duálne vzdelávanie vo viacerých inštitúciách práve na partnerstve budúcich zamestnávateľov. Máme tu inštitúciu, ktorá je na úrovni vzdelávania špičky sveta, to sú tri krajiny, ktoré majú špičkové odborné vzdelávania - Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko. Táto referencia je veľmi silná, to znamená, že keď sa hovorí o odbornom vzdelávaní niekde na špici, hovorí sa o týchto krajinách. Preto si Bratislavská župa dala záležať na tom, aby sa toto partnerstvo podarilo napriek legislatívnemu prostrediu, ktoré nie je úplne rovnaké v Nemecku a na Slovensku. Museli sme vlastne napasovať nemecký model na slovenské legislatívne prostredie,“ povedal počas slávnostného otvorenia bratislavský župan Pavol Frešo.  
 
Súkromná stredná odborná škola automobilová – Duálna akadémia, J. Jonáša 5 v Bratislave dnes slávnostne zahájila svoj prvý školský rok. V ňom otvorila 6 študijných a 1 učebný odbor (so štyrmi zameraniami).  Priamo u svojho budúceho zamestnávateľa tak budú študovať v týchto odboroch - 2411 K mechanik nastavovač, 2413 K mechanik strojov a zariadení, 2679 K mechanik – mechatronik, 2697 K mechanik elektrotechnik, 2497 K mechanik automobilových liniek, 2495 K autotronik a 2487 H 01 autoopravár – mechanik, 2487 H 02 autoopravár – elektrikár, 2487 H 03 autoopravár – karosár, 2487 H 04 autoopravár – lakovník. K 30. 6. 2016 bolo do prvého ročníka zapísaných 161 žiakov, z toho v duálnom systéme sa bude vzdelávať 125 žiakov.
 
Zriaďovateľom Duálnej akadémie je záujmové združenie právnických osôb Duálna akadémia, ktorými sú Bratislavský samosprávny kraj, Volkswagen Slovakia, a. s. a Matador Holding, a. s.. Vstup BSK do z. z. p. o. Duálna akadémia schválili župní poslanci na svojom pracovnom zasadnutí 19. februára 2016. Bratislavský samosprávny kraj má v škole rozhodovacie kompetencie v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu.
 
Duálna akadémia prinesie žiakom kvalitnejšie materiálovo-technické vybavenie a viac času, ktorý strávia priamo u svojho budúceho zamestnávateľa na praxi. Prinesie však aj  rozvoj existujúceho Centra odborného vzdelávania a prípravy pre oblasť automobilového priemyslu so schválenými odbormi vzdelávania. Aj po zmene zriaďovateľa sa zmeny v sieti študijných a učebných odborov budú uskutočňovať v súlade s Regionálnou stratégiou výchovy a vzdelávania v stredných školách v BSK na roky 2013 – 2018 a budú podliehať schváleniu v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu, pričom musia korešpondovať so záujmami zamestnávateľov.
 
Eric Reuting, člen predstavenstva pre personálnu oblasť vo Volkswagene Slovakia na záver zaželal Duálnej akadémii, ale najmä žiakom, rekvalifikantom a pedagógom veľa úspechu, nadšenia, radosti počas štúdia a vynikajúce výsledky počas skúšok.