Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kontrolóri o cezhraničnej spolupráci

18.09.2018

„Na osobných stretnutiach sme dohodli a spresnili odborné témy vystúpení kolegov z Viedne a Dolného Rakúska na tohtoročnom októbrovom pracovnom stretnutí všetkých kontrolórov VÚC, ktoré sa uskutoční na území BSK. Toto podujatie organizujeme spoločne s Útvarom hlavného kontrolóra Trnavského samosprávneho kraja. Naši rakúski hostia oboznámia kontrolórov VÚC s organizáciou účtovných dvorov v Rakúsku, s ich povinnosťami a právami, ale i s kontrolnou praxou v Rakúsku. Súčasne nás kolegovia z Dolného Rakúska budú informovať o cieľoch, úlohách a aktivitách európskej organizácie regionálnych kontrolných orgánov EURORAI,“ povedal hlavný kontrolór BSK Štefan Marušák.

Dolnorakúsky Krajinský účtovný dvor zo Sankt Pőltenu bol prvým partnerským kontrolným orgánom z Rakúska, s ktorým pred vyše desiatimi rokmi Útvar hlavného kontrolóra BSK začal živú spoluprácu vo forme výmeny skúseností z fungovania regionálnej kontroly, ale i z praktického výkonu kontroly. Frekvencia pracovných stretnutí s rakúskymi kolegami, najmä v poslednom období, narastá a rozširuje sa aj na iné spolkové krajiny Rakúska, či Nemecka.