Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kontrolný deň na Záhorí

15.06.2017

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja spolu so starostami zo Záhoria dnes predstavili novinky v regióne a skontrolovali už spustené projekty. Spoločne predstavili posilnenie turistického vlaku Záhoráčik, skontrolovali výskyt komárov po minulotýždňovom postreku, ktorý župa realizovala a na záver prezentovali pokrok v plánoch modernizácie cesty Rohožník – Malacky. Tá by sa mala začať opravovať už začiatkom budúceho roka.
 

„Víkendový cyklovlak sa už ujal už úplne naplo. Veľa krát sme mali úplne plno, nebolo kam vlastne položiť ani bicykle museli sme rozširovať kapacitu. A práve preto sme sa rozhodli, že zdvojnásobíme kapacitu aj smerom tam aj smerom späť. Inými slovami od Rakúskej hranice až úplne do Plaveckého Podhradia a naspäť. Pre všetkých turistov, bikerov ste vítaní už od tohto víkendu. Nech sa páči, vlak je váš,“ predstavil plán rozšírenia prevádzky turistického vlaku Záhoráčik predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Ten sa dnes na železničnej stanici vo Vysokej pri Morave stretol aj so starostom Dušanom Dvoranom, ktorý takisto uvítal pridanie dvoch párov Záhoráčika do grafikonu: „Turistický cyklovak sa osvedčil. Som rád, že bude rozšírený tak, aby v dopoludňajších hodinách keď pôjde nazad Plaveckého Podhradia prišiel do Vysokej. Pozývam všetkých, aby prišli na bicykloch alebo pešo, vlakom do Vysokej na budúci týždeň máme podujatia a môžu si pozrieť kultúrne akcie, ktoré sú. Vždy budete u nás vítaný.“

„Teší nás, že o vlaky do Plaveckého Podhradia je záujem. Cestujúcich je viac, než sme očakávali. Bratislavský samosprávny kraj ukázal cestu, ako sa môže samospráva zaslúžiť o obnovenie osobnej dopravy na tratiach, ktoré už mnohí označovali za neperspektívne,“povedal Filip Hlubocký, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ZSSK.“


Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s národným dopravcom ZSSK, obnovil od 29.apríla 2017 prevádzku na železničnej trati do Plaveckého Podhradia a turistický vlak „Záhoráčik“ zatiaľ prepravil viac ako 2 800 ľudí. Práve preto sa BSK rozhodol posilniť prepravu o ďalší pár vlakov, ktoré budú odchádzať z Plaveckého Podhradia do Záhorskej Vsi o 10.23 (popri doterajších o 14.23 a 18.23) a naspäť pôjde o 12.21 zo Záhorskej Vsi a zo Zohora o 12.50 (popri doterajších o 8.51 a 16.51).


Druhou témou na Záhorí bol aj minulotýždňový postrek proti komárom, ktorý župa pravidelne vykonáva podľa požiadaviek starostiek a starostov.


„Čo sa týka postrekov, je to už taká tradičná téma postrekov proti komárom Bratislavskej župy. Venujeme sa tomu každý rok. Ôsmeho a deviateho júna sme postriekali 12 obcí v rámci Záhoria. Postupovali sme tak, že sme komunikovali so starostami, aby sme sa ich vždy opýtali, kde sú najväčšie ohniská komárov v rámci jednotlivých obcí. Oni nám vždy dajú tipy a potom odborníci dostriekajú aj ten zvyšok. Ten postrek je účinný, to sa zhodli viacerí starostovia, aj teraz sa nám pridávajú žiadosti aj z ostatných obcí. Je pravda, že čo nemôžeme striekať je samotná Bratislava hoci by sme boli radi. Práve preto dnes odchádza pánovi primátorovi list v ktorom mu navrhujeme spoluprácu lebo komáre nepoznajú žiadne geografické hranice. Jednoducho buď sú alebo nie sú a treba to postriekať čím skôr a naraz. Takže postaráme sa aj o Bratislavu, ako sme sa postarali o významnú časť Záhoria,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Jeho slová potvrdil aj Boris Šimkovič starosta Záhorskej vsi: „Je to veľmi dôležité pre náš život pretože jednoducho tie komáre sú neznesiteľné. A táto okamžitá reakcia z BSK je pre mojich občanov nutná a prepotrebná a preto chcem ešte raz poďakovať a v prípade potreby sa ozveme a verím, že bude nám zase vyhovené.“


Bratislavský samosprávny kraj aj tento rok realizuje súvislý plošný postrek proti komárom- aplikovaný pozemne v intravilánoch a extravilánoch obcí a použité sú zdraviu neškodné prípravky a postupy na ničenie komárov. Aplikovaný roztok je v nízkej koncentrácii, rýchlo sa rozkladá na neškodné látky a neohrozuje ani ryby, plazy či obojživelníky, je neškodný aj k domácim zvieratám a šetrný k necielenému hmyzu. Nebezpečný môže byť pre včely, preto bol dotknutým obciam zaslaný oznam, aby o včelstvách, ktoré evidujú informovali realizátora postreku.

Treťou zastávkou dnešného Župného štvrtku bola obec Rohožník. 
„Najviac zaťažená cesta v Bratislavskej župe, to je cesta medzi Malackami a Rohožníkom. Konečne sa nám podarilo na túto cestu vybaviť skoro osem miliónov eur z eurofondov. Zmluva je podpísaná, všetko je schválené a teraz sa rozbieha verejné obstarávanie. V spolupráci so starostom Švaralom sa má podarila vec, že túto asfaltovú cestu, na ktorú si každý oprávnene sťažuje, lebo ju rozbíjajú denne stovky kamiónov, sa z nej stane nerozbitná betónová cesta, totálne moderná tak, ako máme teraz v tuneli Sitina alebo na rakúskych diaľniciach. Považujem to za veľký úspech a zároveň štartujeme so starostom takú mini kampaň, kde chceme aj ostatným obciam okolo vysvetliť čo bude asi ročná výstavba tejto cesty v skutočnosti znamenať aj pre nich, aby to aj oni poriadne podporili. Je to významné pre celé Záhorie ako celok,“ ozrejmil novinky v projekte modernizácie problémového úseku predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo. Okrem nového cementobetónového povrchu bude cesta aj rozšírená zo 6 m na šírku 9,5 m v dĺžke 7,787 km. Táto úprava umožní obojsmernú premávku nákladných áut nad 12 ton a prekategorizovanie cesty na cestu II. triedy. Celková výška výdavkov projektu je financovaná v pomere: 50% zo zdrojov EÚ (3 929 877,85 EUR), 45% zo zdrojov štátneho rozpočtu (3 536 890,06 EUR) a 5% spolufinancovanie z vlastných zdrojov BSK (392 987,78 EUR). Projekt je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu v rámci prioritnej osi venujúcej sa doprave v regióne a riadiacim orgánom programu je Ministerstvo pôdohospodárstva rozvoja vidieka.


„Je to dobrá správa pre obed aj pre región pre všetkých ľudí čo túto cestu používajú. Dúfam, že to prispeje k bezpečnosti a vlastne k pohodliu cestovania, ale vlastne to prospeje aj firmám, ktoré tu sú a ktoré túto cestu potrebujú na odbyt svojich tovarov a materiálov. Ja naozaj ďakujem všetkým firmám, ktoré urobili ten kus roboty, že dnes tu stojíme a máme územné, máme právoplatné stavebné, podpisuje sa zmluva na peniaze a jediné čo treba je vybrať dodávateľa a môžu štartovať. Termíny sú dané inými pravidlami, tak dúfam, že tak rýchlo ako bude možné sa začne aj s výstavbou,“ dodal na záver starosta obce Rohožník a župný poslanec Peter Švaral.