Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kontrola podporených projektov

01.12.2016

Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja sa počas dnešného Župného štvrtku pozreli na využívanie dotácií, ktoré župa poskytla Suchohradu, Rohožníku, Dubovej a obci Píla.
 
„Dotačná výzva je nastavená pre podporu regionálneho rozvoja v území Bratislavského kraja tak, aby boli podporené projekty jednak tie, ktoré by inak nemohli byť uskutočnené. Predovšetkým sú to projekty v oblasti kultúry, ktoré v opačnom prípade by sa vôbec neuskutočnili, pretože potrebujú nielen základný impulz,  ale potrebujú na začiatok prefinancovať všetky výdavky. Ale je určená aj pre spolufinancovanie projektov, ktoré by pravdepodobne boli uskutočnené zo strany predovšetkým žiadateľov v podobe miest a obcí, ale neboli by zrealizované v rovnakej kvalite a za rovnaký čas, ako keď sú financované z dotácií Bratislavskej župy. Takto sa Bratislavská župa vie pridať k úspešným projektom a k ich urýchleniu, ale zároveň môžu tie financie ušetriť a použiť ich na ďalšiu revitalizáciu iného verejného priestranstva,” predstavila možnosti dotácií riaditeľka Odboru stratégie územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová. 
 Prvou zastávkou dnešného Župného štvrtku bola obec Suchohrad na Záhorí, kde vďaka župnej dotácii 8 000 eur zrevitalizovali mŕtve rameno rieky Morava – Gríbel, teda časť starého riečneho ramena s európskym významnými biotopmi. Cieľom podporeného projektu bolo zrevitalizovanie nielen mŕtveho ramena, ale aj oživenie oddychovej činnosti v lokalite, ktorá bola kedysi centrom spoločenského aj športového života v obci. Projekt bol realizovaní v mesiacoch október až november 2016.
„Projekt revitalizácie mŕtveho ramena rieky Morava - Gríbel prebehol na jeseň v roku 2016 a to predovšetkým vďaka podpore Bratislavského samosprávneho kraja. V rámci toho projektu bola časť ramena približne jedna pätina zrevitalizovaná a to konkrétne boli odtiahnuté sedimenty zo dna, boli vyčistené brehové porasty, odstránené nálety, orezané stromy, prehĺbené dno, aby voda mohla lepšie pritekať lebo je to zásobené predovšetkým spodnou vodou. Zároveň boli vytvorené zimoviská pre niektorých živočíchov ,“ priblížila projekt starostka obce Suchohrad Andrea Grujbárová.
 
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja v Rohožníku skontrolovali dva projekty podporené Bratislavským samosprávnym krajom. Prvým je zrekonštruovaná Synagóga, teda projekt „Nový život pre synagógu“. Z kultúrneho dedičstva sa tak stalo miesto vhodné pre malé kultúrne podujatia, koncerty či výstavy.

„Bratislavská župa v rámci kultúrnych dotácií podporila polovičnou sumou rekonštrukciu synagógy na hlboko kultúrnu ustanovizeň. Je to projekt, ktorý má hodnotu nielen pre obec Rohožník, ale pre celé Záhorie,“ zhrnul predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Druhým projektom obce Rohožník, na ktorý sumou 2 500 eur prispela aj župa z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka, je nové detské ihrisko v „účku“ pri nákupnom centre.

„Rozpočet bol asi 5 tisíc eur a polovičku z toho bola dotácia. Nie je to ihrisko, ktoré je viazané na školu, škôlku alebo niektoré bytové domy, ktoré majú uzavretú časť sídliska. Je to normálny verejný priestor, cez ktorý sa prechádza a od prvého dňa, keď to bolo nainštalované, to bolo veľmi živo využívané, malé deti si to veľmi užívali,“ pochválil nové ihrisko so siedmimi hracími prvkami starosta obce Rohožník Peter Švaral. 
 
Treťou návštevou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja bola malokarpatská obec Dubová. Tá z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka dostala 6 000 eur na obnovu chodníka na Hlavnej ulici. Ten patrí v obci k najvyťaženejším, pretože je to spojnica medzi kostolom, autobusovou zastávkou, potravinami a materskou školou. Časť chodníka je navyše v neprehľadnej zákrute. Dnes je však bezpečnosť obyvateľov, vďaka rekonštrukcii, zabezpečená.

„Za podpory vyššieho územného celku sme zrekonštruovali chodník od kostola až po miestne potraviny. Po ceste máme autobusovú zastávku, najvyťaženejší prechod v obci. Tak sme to vyhodnotili tak, že začneme rekonštruovať chodníky v tejto najvyťaženejšej časti obce a Bratislavský samosprávny kraj nám na to poskytoval dotáciu 6 tisíc eur,” zhrnul starosta Dubovej Ľudovít Ružička.
 
Podpora z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu vidieka pomohla aj obci Píla. Tam dokončujú lávku cez potok Gidra, ktorá je súčasťou náučného chodníka vedúceho obcou Píla. Náučný chodník bol vybudovaný v rámci projektu z Operačného programu Bratislavský kraj. Vybudovaním lávky ponad potok Gidra sa spoja dve existujúce časti chodníka a zvýši sa tak bezpečnosť chodcov, cyklistov a turistov na ceste k Hradu Červený Kameň.

„Bratislavský samosprávny kraj nám dal tento rok osem tisíc eur  na dokončenie lávky. Máme všetok materiál, takže pokiaľ bude dobré počasie, tak to dokážeme zmontovať. Vyrábame aj zábradlie, ktoré tiež do dvoch týždňov budeme mať a všetko stihneme načas,” predstavil projekt starosta obce Píla Radovan Mičunek.