Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kontrola budov vo vlastníctve župy

09.06.2016

Počas dnešného dopoludnia zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja prešli tri objekty vo svojom vlastníctve. Prvou zastávkou výjazdu bolo Gymnázium Alberta Einsteina v Petržalke, kde prichádza k významnému narušeniu hydroizolácie budovy vplyvom zmeny toku podzemných vôd, ktoré spôsobili zemné práce na diaľničnom obchvate. Druhou zastávkou bolo Centrum sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR/JUNIOR v Dúbravke a treťou objekt jedálne SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Rači.
 
„V tejto chvíli prebieha posúdenie a tvorba projektu, ktorý by mohol takúto investíciu spustiť a hovorili sme o tom, že sa tie budovy obkopú, tak aby viac tie steny nevlhli. Práve na takéto budovy všade na Slovensku, okrem Bratislavského kraja, môžu čerpať eurofondy. Preto to musíme postupne pokryť z vlastných finančných prostriedkov. Druhou vecou bolo vnútorné osvetlenie priestorov, pretože svietidlá nevyhovujú novej norme. Už prebieha analýza ako sa to dá vymeniť za svietidlá, ktoré budú dostatočné. Cena by bola niekde medzi 50 až 70 tisíc,“ vyjadril a Pavol Frešo, bratislavský župan po návšteve Gymnázia Alberta Einsteina.
 
Bratislavská župa opakovane navlhnuté steny gymnázia opravovala, no vlhkosť a otrasy z blízkej diaľnice fasádu stále narúšajú, preto si oprava vyžaduje väčšiu investíciu, ktorá by odstránila navĺhanie hlavnej budovy a bočného pavilónu.
 
Na „Župnom štvrtku“  riešili zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja aj žiadosť Centra sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR/JUNIOR v Dúbravke, ktorého budova je vo vlastníctve BSK. V tejto trojposchodovej budove sa starajú o klientov, ktorým zdravotným stav už neumožňuje chodiť po schodoch, no z kapacitných dôvodov musia byť umiestnení už aj na poschodí. Moderný vonkajší výťah so samostatným elektrickým napájaním by slúžil nielen klientom, ale veľkým prínosom by bol aj pre personál a v neposlednom rade by zohral dôležitú úlohu aj pri krízových situáciách.
 
„Sme radi, že vieme prevádzkovať tento dom aj s pomocou príspevkov zo samosprávneho kraja. Oceňujem pomoc Bratislavského samosprávneho kraja, že ako jeden z mála krajov dopláca aj na prevádzkové náklady , čo mnohé kraje nerobia,“ povedala Anna Ghanamová, riaditeľka Centra sociálnych služieb Náruč záchrany SENIOR/JUNIOR.
 
Otázku vybudovania nového komunitného mládežníckeho centra na území bratislavského kraja predostreli predstavitelia občianskeho združenia Stará jedáleň na pôde SOŠ masmediálnych a informačných štúdií v Rači, ktorí majú záujem o dlhodobý prenájom objektu jedálne patriacej k škole. Tá už desať rokov nefunguje a budova chátra.  
 
„Momentálne nám ide o získanie dlhodobého nájmu, ktorý by nám umožnil potom osloviť ďalšie spolupracujúceho subjekty, sponzorov, donorov. Teda niekoho, kto pracuje s mládežou a koho by sme dokázali presvedčiť a nadchnúť, že takéto komunitné centrum je vlastne taká iniciatíva zdola, ktorá umožní zachytiť mládež, ktorá nechodí na krúžky, pretože na rodičia nemajú peniaze, aby aj oni vedeli stráviť čas zmysluplne. Možno tým odchytíme potom veci, ktoré keby sa rozvinuli, boli by problematickejšie,“ povedal Miroslav Dudlák, predseda novozaložené združenia Stará jedáleň.
 
Bratislavský samosprávny kraj vznik takéhoto centra privítalo a nápad na takýto projekt podporuje.