Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Konferencia o koncepcii dopravy pre verejnosť

04.04.2017

Bratislavský samosprávny kraj organizuje odbornú konferenciu, ktorá sa uskutoční už tento štvrtok na bratislavskom Gymnáziu Ladislava Novomeského na Tomášikovej ulici. Pozvaní odborníci ako aj široká verejnosť budú diskutovať o nadzemke, ktorá by mohla byť alternatívnym spôsobom verejnej dopravy.
 
“Investor župu informoval o zámere inovatívneho zlepšenia verejnej osobnej dopravy v hlavnom meste na najviac vyťaženom ťahu, teda na križovaní Dunaju. Bratislavská župa si zakladá najmä na odbornom názore na nové projekty. Keďže sa aj v prípade nadzemky vynorilo množstvo poloprávd a otáznikov, zvolili sme to najlepšie riešenie. Tým je odborná konferencia pred našimi gymnazistami a stredoškolákmi. Každý, kto ponúka riešenie pre Bratislavu, musí ho zrozumiteľne vedieť vysvetliť odborníkom aj širokej verejnosti,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Odborná konferencia Bratislavského samosprávneho kraja, ktorej témou je „Nadzemka ako alternatívny spôsob verejnej hromadnej dopravy“, sa bude konať vo štvrtok6. apríla 2017 od 9:00 do 12:00 hodiny v aule Gymnázia Ladislava Novomeského, na Tomášikovej ulici v Bratislave. V rámci trojhodinovej konferencie budú rečniť nielen zástupcovia bratislavskej župy, ale aj investora, Bratislavskej integrovanej dopravy, Výskumného ústavu dopravného v Žiline, či Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU v Bratislave.   
Súčasťou bude aj panelová diskusia, ktorá sa dotkne rôznych tém z oblasti dopravy, riešení dopravnej situácie v kraji. 
Rečníkmi na konferencii budú:
Ing. Ladislav Csáder, riaditeľ Odboru dopravy BSK
Ing. Jakub Gossányi, Head of Development, HB Reavis Slovakia
Ing. Ondrej Medvecký, Project Manager, HB Reavis Slovakia
Ing. Zuzana Horčíková, generálna riaditeľka Bratislavskej integrovanej dopravy
Ing. Tatiana Kratochvílová, dopravná inžinierka
Ing. Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline
Ing. Tibor Schlosser, CSc., vedúci Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU  
 
Panelovej diskusie sa zúčastnia:
Ing. Ladislav Csáder, riaditeľ Odboru dopravy BSK
Adrián Rác, CEO HB Reavis Slovakia
Ing. Tatiana Kratochvílová, dopravná inžinierka
Ing. Ľubomír Palčák, generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného v Žiline
Ing. Tibor Schlosser, CSc., vedúci Katedry dopravných stavieb Stavebnej fakulty STU