Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach BSK

04.04.2016
Bratislavský samosprávny kraj  zverejňuje materiál „Koncepcia rozvoja športu a mládeže v podmienkach Bratislavského samosprávneho kraja“ na pripomienkovanie. 
Prípadné pripomienky zasielajte v termíne do 7.4.2016 do 12.00 hod. na mailové adresy michal.nalepka@region-bsk-sk; jana.dubravkova@region-bsk.sk.