Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Komisia posudzovala 62 žiadostí na podporu turizmu

24.02.2017

O poskytnutie dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu sa uchádzalo 62 žiadateľov. Všetky žiadosti posudzovala odborná komisia hodnotiteľov.
 
“Odbornosť prístupu všetkých, ktorí sa hodnotiaceho procesu zúčastnili je zárukou toho, že Bratislavská regionálna dotačná schéma sa bude opakovať aj v budúcom období. Odbornosť je zároveň predpokladom transparentnosti a objektívnosti pri vyhodnotení projektov, čo je potom predpokladom dôvery potenciálnych žiadateľov o podporu Bratislavského samosprávneho kraja,” zhodnotil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
 
Po splnení kritérií formálnej kontroly sa o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu turizmu uchádzalo 62 žiadateľov. Odborná komisia hodnotiteľov po uzatvorení procesu individuálneho hodnotenia projektových žiadostí určila za základné kritérium hodnotenia agregovaný výsledok hodnotenia dvomi hodnotiteľmi za každý projekt.
 
Odborná komisia postupne posúdila účelnosť a iné podstatné podmienky projektov a konsenzom určila výšku jednotlivých finančných príspevkov. Vybrané podporené projekty sú orientované do oblasti podpory pešej a cyklistickej turistiky, vodáckej turistiky a ekoturizmu, vidieckeho turizmu a agroturizmu a podpory historického a kultúrneho dedičstva.