Zverejňovač príspevkov

Späť

Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Fortunáčik

Názov poskytovateľa
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa poskytovateľa
Primacionálne námestie 1
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu Fortunáčik
Adresa prevádzky
Agátová 1/A
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421259356535
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách, ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita