Zverejňovač príspevkov

Späť

"PODPORNÝ KRUH"

Názov poskytovateľa
Inklúzia
Adresa poskytovateľa
Panenská 29
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
"PODPORNÝ KRUH"
Adresa prevádzky
Bagarova 20
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Integračné centrum
Cieľová skupina
fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona o sociálnych službách
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
5