Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Kaštieľ v Modre bližšie k rekonštrukcii

29.06.2017

Pred týždňom bol na zasadnutí Monitorovacieho programu slovensko-rakúskeho eurofondového programu schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zmenu Malokarpatského osvetového strediska na Kultúrno-kreatívne centrum.
 

„Vďaka schválenej žiadosti bude z národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa a záhrady v Modre už o dva roky moderný priestor, kde svoje útočisko nájdu vinári, umelci, majolika, neziskovky, ale súčasne bude vytvorené aj digitálno-dokumentačné centrum kultúrneho dedičstva a kultúrnej krajiny,“ predstavil projekt predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Na minulotýždňovom zasadnutí Monitorovacieho výboru Programu spolupráce INTERREG VA SK-AT 2014 – 2020 bola župe, ako žiadateľovi, schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt „Kultúrno – kreatívne oživenie tradícií (Heritage SK-AT)“, v rámci ktorej je aj projekt adaptácie priestorov kaštieľa v Modre na kultúrno-kreatívne centrum regiónu. Obnovou prejde aj záhrada kaštieľa.

Národná kultúrna pamiatka kaštieľ v Modre patril v šestnástom a sedemnástom storočí medzi najprosperujúcejšie uhorské vinohradnícke a remeselné strediská slobodného kráľovského mesta Modra. Od roku 1922 v ňom sídlila vinársko-ovocinárska škola a momentálne je kaštieľ majetkom BSK v správe Malokarpatského osvetového strediska v Modre. V najbližších rokoch sa z kaštieľa stane kultúrno-kreatívne centrum Malokarpatského regiónu a celého Bratislavského kraja. Projektovými partnermi BSK sú Malokarpatské osvetové stredisko v Modre, Kulturvernetzung NÖ a Museumsmanagement NÖ z Dolného Rakúska, rakúska obec Jedenspeigen a strategickým partnerom projektu je Malokarpatské múzeum v Pezinku.

Vo vynovených priestoroch kaštieľa bude priestor najmä na digitalizáciu a teda zachovanie kultúrneho bohatstva Malokarpatska a prihraničného rakúskeho regiónu Weinviertel. Oba regióny spája  vinárska a vinohradnícka história a blízke sú si aj lokálnymi produktami a tradičnými remeslami. Spoločne však svoje historické dedičstvo nebudú partneri len uchovávať, ale aj naďalej rozvíjať. 

Celkový rozpočet projektu, ktorý je prerozdelený medzi všetkých partnerov, je 3,6 milióna eur, z toho BSK má rozpočet alokovaný v sume 2 125 313,46 eur a z toho povinné spolufinancovanie zo strany BSK je 5%, teda 106 265,67 eur.