Zverejňovač príspevkov

Späť

Dom Seniorov Pezinok n.o.

Názov poskytovateľa
Dom Seniorov Pezinok n.o.
Adresa poskytovateľa
Kučišdorfská dolina 6
90201 Pezinok
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Dom Seniorov Pezinok n.o.
Adresa prevádzky
Kučišdorfská dolina 6
90201 Pezinok
Kontakt
00421259305733
info@dspezinok.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
Fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 citovaného zákona o sociálnych službách alebo fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a poskytovanie so
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
39