Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

K memorandu o lesoch sa môže pripojiť každý

25.01.2019

„Memorandum podpisom už potvrdilo 33 primátorov miest, starostov mestských častí Bratislavy, starostov obcí  kraja a 8 mimovládnych organizácií pôsobiacich v Bratislavskom kraji. Formou vyhlásenia k nemu pristúpili aj mesto Malacky, obec Vysoká pri Morave, mestská časť Bratislava – Ružinov, 2 občianske združenia a 9 fyzických osôb,“ spresnil bratislavský župan Juraj Droba.

Zmyslom Memoranda  je trvalo udržateľné  lesné hospodárstvo v lesných celkoch, podpora rozvoja a ochrany lesov, ako aj ochrana povrchových a podzemných zdrojov vody. Cieľom je pracovať v prospech obyvateľov kraja tak, aby mohli lesy využívať na rekreáciu, šport, cykloturistiku a ekologickú výchovu, a zabrániť negatívnym dôsledkom lesohospodárskej činnosti.

Lesy na území Bratislavského samosprávneho kraja sú zdrojom zdravia a oddychu pre obyvateľstvo a záujem o ich ochranu rastie spolu s rastúcim záujmom o rekreáciu a cykloturistiku v prírodnom prostredí. Lesy súčasne ovplyvňujú a zlepšujú podnebie, vodné a pôdne pomery, vytvárajú prirodzené prostredie pre živočíchy a rastliny. Pre všetky tieto mimoprodukčné funkcie lesov je nutné ich chrániť. Zároveň sa sústavne a plánovite starať o ich zveľadenie, hospodáriť v nich podľa zásad trvalo udržateľného hospodárenia tak, aby sa zlepšovala ich funkčnosť a maximalizovalo sa dosahovanie pozitívnych efektov samotného hospodárenia a plnenie mimoprodukčných funkcií lesa, ktoré sa podieľajú na zvyšovaní životnej úrovne obyvateľstva, podpore zamestnanosti a rozvoji cestovného ruchu.

Text Memoranda, ako aj formulár na pripojenie sa k Memorandu nájdete na:
http://www.region-bsk.sk/clanok/uzemne-planovanie-a-zivotne-prostredie-memorandum-o-spolupraci-a-spolocnom-postupe-pri-ochrane-lesov-na-uzemi-bratislavskeho-samospravneho-kraja.aspx

Vytlačený a podpísaný formulár treba poštou doručiť na adresu:
Bratislavský samosprávny kraj 
Odbor UP, GIS a ZP
Sabinovská 16
82005 Bratislava