Zverejňovač príspevkov

Späť

Zariadenie opatrovateľskej služby

Názov poskytovateľa
Seniorcentrum Staré Mesto
Adresa poskytovateľa
Podjavorinskej 6
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
Zariadenie opatrovateľskej služby
Adresa prevádzky
Maróthyho 4
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421254412833
socialne@senior-centrum.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
15