Zverejňovač príspevkov

Späť

denný stacionár

Názov poskytovateľa
Seniorcentrum Staré Mesto
Adresa poskytovateľa
Podjavorinskej 6
Bratislava-Rusovce
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Právnická osoba zriadená alebo založená obcou / mestom
Názov prevádzky
denný stacionár
Adresa prevádzky
Záhrebská 9
Bratislava-Rusovce
Kontakt
00421252499116
socialne@senior-centrum.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Denný stacionár
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a sú odkázané na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa
Rozsah
NEURCITY
Forma
Ambulantná
Kapacita
15