Zverejňovač príspevkov

Späť

Báhoň

Názov poskytovateľa
Báhoň
Adresa poskytovateľa
SNP 65
Báhoň
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Báhoň
Adresa prevádzky
Potočná 13
Báhoň
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách ak im nemožno poskytnúť optarovateľskú službu.
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
10