Zverejňovač príspevkov

Späť

Zariadenie opatrovateľskej služby

Názov poskytovateľa
Pezinok
Adresa poskytovateľa
Radničné námestie 7
Pezinok
Druh poskytovateľa
Verejný poskytovateľ - Obec/mesto
Názov prevádzky
Zariadenie opatrovateľskej služby
Adresa prevádzky
Komenského 23
90201 Pezinok
Kontakt
00421336901300
Martina.Valkova@msupezinok.sk
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Zariadenie opatrovateľskej služby
Cieľová skupina
plnoleté fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ak im nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Rozsah
NEURCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
18