Zverejňovač príspevkov

Späť

Hestia, n.o.

Názov poskytovateľa
Hestia, n.o.
Adresa poskytovateľa
Čachtická 17
Bratislava-Rača
Druh poskytovateľa
Neverejný poskytovateľ
Názov prevádzky
Hestia, n.o.
Adresa prevádzky
Bošániho 2
Bratislava-Rusovce
Kontakt
Sociálne služby
Druh sociálnej služby
Špecializované zariadenie
Cieľová skupina
fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, ich stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývino
Rozsah
URCITY
Forma
Pobytová - ročná
Kapacita
32