Preskoč na obsah

Aktuality

VUC_006
V tejto sekcii sa nachádzajú aktuality a iné informácie z činnosti VÚC...
Späť

Inšpirujúcich osobností je v Bratislavskom kraji veľa

20.04.2018

„Je veľa inšpirujúcich ľudí v našom kraji, ktorí si zaslúžia pozornosť a uznanie za prácu, ktorú robia so záujmom a zanietením. Posúvajú vpred seba, snažia sa o rozvoj Bratislavského kraja a života jeho občanov, a čo je najdôležitejšie robia to nad rámec pracovných povinností a veľakrát prekračujú aj rámec kraja. A za to im patrí veľké ďakujem,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.

Laureátmi Výročnej Ceny Samuela Zocha za rok 2017 sa stali:

Anna Čápová - dlhoročná športovkyňa a trénerka mládeže v Bratislave
Beáta Čečková za dlhoročnú pedagogickú činnosť v oblasti hudobného umenia
prof. Gréta Hrdá - slovenská huslistka a husľová pedagogička
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. - slovenský geograf, ekológ, univerzitný profesor a ochranca životného prostredia
MUDr. Ladislav Košťál za dlhoročnú činnosť v oblasti zdravotníctva
Mária Kráľovičová za celoživotné dielo, nakoľko už desaťročia patrí medzi dôležité postavy slovenskej kultúry, špeciálne v oblasti dramatického umenia
Občianske združenie Modranská Beseda za aktívne podieľanie sa na zachovaní kultúrnych a historických tradícií a prezentácií Modry a celého regiónu
Ing. Oľga Reptová za dlhoročnú teoretickú, analytickú a predovšetkým praktickú činnosť v oblasti sociálnej politiky
Prof. RNDr. Branislav Sitár, DrSc. za prínos v oblasti vedy a výskumu a kvalitnú reprezentáciu vlasti v zahraničí.

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja zároveň počas slávnostného galavečera odovzdal šesť Pamätných listov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a to nasledujúcim oceneným:


RNDr. Jiří Čapek za dlhoročné organizačné aktivity v oblasti školského športu
PhDr. Jozef Klačka historik a archivár, spoluautor 4 monografií, autor stovky popularizačných článkov, posudkov a recenzií
Erzsébet Kubicskó za svoj profesijný život, ktorý venovala výchove najmenších detí a bola a je aktívnou účastníčkou verejného života v Podunajských Biskupiciach
Dekan Mons. Félix Mikula, ktorý sa počas svojho 28 ročného pôsobenia vo farnosti zaslúžil o obnovenie a zveľadenie kostola sv. Štefana v Stupave, kostola sv. Šebastiána a Rócha v Máste a kostola Najsvätejšieho srdca Ježišovho v Borinke
Mgr. Katarína Nádaská, PhD. nominovaná za viac ako tridsaťročnú prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku
Ing. Alena Trančíková, popredná odborníčka v oblasti ochrany vôd a zásobovania obyvateľstva pitnou vodou