Späť

Informovanie o postupe - Doprava

Text

Informovanie o postupe, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať